Vraag & Antwoord

Het doel van coaching is het vergroten van bewustzijn. Pas als je bewust bent van jouw patronen en van de effecten als je iets in jouw houding of gedrag veranderd,  kun je erachter komen hoe dingen anders én beter kunnen. Coaching is oplossinggericht. Dat betekent dat we niet zozeer kijken naar de oorzaak van de coachvraag, maar hoe dat in het hier en nu van toepassing is en wat je er in de toekomst mee wilt. Daarbij gaan we er vanuit dat jij of een team de oplossing zelf bij zich draagt. Als coach is onze taak dan ook niet het geven van adviezen, maar bieden wij hulp aan door teams en individuen te begeleiden bij hun eigen ontwikkelingsproces. 

Bij Equine Assisted Coaching staat ervaringsgericht leren centraal. Tijdens de omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde: non-verbale communicatie, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteien met paarden in een coachsessie ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. 

Paarden zijn experts in het lezen van lichaamstaal. Zij reageren feilloos op ons gedrag en innerlijke belevingswereld. De ervaring met het paard in het hier en nu is in staat om ons een objectieve spiegel voor te houden. Een uiterst leerzaam moment van reflectie, bewustzijn en nieuwe inzichten.

Daarnaast zijn paarden emotioneel veilig. Paarden zijn oordeelloos en vergevingsgezind. Hierdoor is het als team of individu makkelijker om je open te stellen voor zelfonderzoek.

Een coachsessie is altijd naast het paard en nooit op het paard. Het grootste gedeelte van de sessie staat in het teken van ervaren. Dat doen we door het uitvoeren van praktische activiteiten met een of meerdere paarden. Het overige gedeelte van de sessie bestaat uit meerdere reflectie momenten waarbij de coach vooral observaties van de paarden terug geeft en vragen stelt die je zullen helpen met het creëren van bewustzijn. 

Nee, het is niet nodig om ervaring met paarden te hebben om gecoacht te worden.

Als je bang bent voor paarden hoeft dat zeker geen belemmering te zijn om gecoacht te worden. De coaches stemmen de activiteit altijd af op de persoon en op de groep. Als je echt bang bent voor paarden zorgen de coaches voor passende activiteiten waardoor je alsnog op een fijne manier kunt werken aan zelfontwikkeling.


Maak een afspraak